I Skødstrup Dagtilbud vil du høre glade barnestemmer, for her skal det være sjovt at være barn. Børnene skal opleve, at de hører til, og at de kan gøre en forskel.

Vores vision er, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, og vi arbejder anerkendende i mødet med børn, forældre og samarbejdspartnere - og vi møder hverdagen med et positivt sind. Vi har ansvar for, at alle skal føle sig som en del af et fællesskab og blive set, hørt og forstået.

Vores pædagogik

Vores pædagogiske grundlag er at arbejde systematisk med den styrkede læreplan. Børns udvikling sker i legen, og derfor er vi tillidsskabende og har øje for at følge børnenes initiativer. Vi arbejder i børnehøjde og skaber læringsmiljøer ud fra, hvad børnene kan, så børnene bliver nysgerrige og gode til at være deltagere i egen læring.

Vi arbejder med dataindsamlinger, refleksioner, beslutninger, handlinger og resultatkvalitet. Alle børn skal opmuntres til at være nysgerrige, livsduelige og demokratiske mennesker, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, fordi vi tror på, at det er i relationerne til andre, den grundlæggende holdning af ligeværd og respekt udspringer. Anerkendelse er noget, man giver eller får af andre. Anerkendt er noget, man bliver. Man kan ikke selv beslutte sig for at være anerkendt.

Læringsmiljøerne i hverdagen afspejler, at vi tager udgangspunkt i, hvor børnene er lige nu og her, og i deres nærmeste udviklingszone. Der er planlagte aktiviteter, rutiner, børne- og vokseninitierede aktiviteter, og alt foregår i leg over hele dagen. Et godt læringsmiljø kræver et godt fællesskab med gode og trygge voksen- og børnerelationer.

Som forælder har du indflydelse

I Skødstrup Dagtilbud skal alle forældre opleve en god dialog om, hvordan vi i fællesskab styrker deres barns læring, trivsel og udvikling. Vi inddrager dig aktivt som forælder i samarbejdet om dit barn, og vores samarbejde skal bygge på en tillidsfuld og konstruktiv dialog. Tøv derfor aldrig med at tage fat i os, hvis du har spørgsmål eller noget på hjerte.

I forældrerådene og bestyrelsen er der desuden rum til dialog om og refleksion over vores praksis. Læs mere om vores samarbejde med dig som forælder.

Pædagogisk læreplan

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation