Børnehaven Bakkehuset er en af de få børnehaver med kun 40 børnehavebørn. Det ser vi som en kæmpe styrke. Alle i personalegruppen kender alle børn og forældre, og der er altid en kendt voksen. En voksen, der kan give den naturlige omsorg, men også en voksen der kender dit barn og kan støtte, guide og have barnets behov og trivsel i fokus. 

Vi ser os selv som en varm og åben børnehave, hvor kulturen er, at vi lytter, inddrager, er omsorgsfulde og kendt for at have en smittende glæde. Huset er fyldt med et engageret personale, der brænder for deres arbejde.

At være barn i Bakkehuset

Det skal være dejligt og trygt at være barn i Bakkehuset, men det skal også være lærerigt og udviklende. Vi arbejder målrettet med den pædagogiske læreplan og forskellige temaer året rundt. Det er her vi sikrer os, at der er gode pædagogiske læringsmiljøer hele dagen, hvor barnet kan udfolde sig. Personalet planlægger på børnenes præmisser, og du vil som forælder blive inddraget, så barnet også kan øve sig hjemme.  

Der er læring i det meste, vi fortager os, men det skal også gerne være sjovt, berigende og indholdsrigt for barnet. Vi følger barnet tæt og sørger for, at det udviklingsmæssigt, er lige præcis der, hvor det skal være.

Struktur er et nøgleord, så dagen bliver overskuelig, genkendelig, tilrettelagt og ikke mindst udviklende. Når man i en børnehave har en tydelig struktur, bliver det nemmere for alle at navigere i den. En ramme, hvor vi alle kan udfolde os, øve os, lege, prøve noget af, have det sjovt, træde ved siden af og lære.  

Det er vi gode til

Vi er gode til at tage hånd om det enkelte barn, så barnet føler sig unikt. Måske er det børnehavens størrelse der gør, at alle er tætte, eller også er det personalets evne til, at alle føler sig set, hørt og ikke mindst trygge.

Vi er meget åbne overfor en dialog om barnets bedste og praksis i det hele taget. Når vi kan snakke sammen i hverdagen og dele med hinanden, går det bare det hele meget nemmere. Med åbenhed kommer vi langt. 

Vi ønsker, at det på alle måder skal være fantastisk at være barn i Bakkehuset. Vi har ikke en spritny institution, men vi har sjæl, indlevelse, et positivt barnesyn og ikke mindst evnen til at gøre det bedste for det enkelte barn.

Bakkehuset er et hyggeligt lille hus, der primært er bygget op omkring to store grupperum, hvor der er rig mulighed for fordybelse, leg og læring.

Vi er meget glade for vores uderum, hvor vi opholder os en del. Der er klatrestativ, gynger, fodboldbane, legehuse, sandkasse og mulighed for at køre på mooncars og cykle. Derudover har vi vores skov med forskellige naturlige ”rum”, hvor børnene er vilde med at være.  

Vi har opdelt huset i funktioner, hvilket betyder, at vi har forskellige aktiviteter i de forskellige rum. Det giver bl.a. en øget koncentration og indlæring og sikrer et mere målrettet pædagogisk arbejde med børnene. Vi har motorikrum, hvor børnene kan lege for sig selv eller få hjælp til motoriske aktiviteter. Derudover har vi et kreativt værksted, hvor det kun er fantasien, der sætter grænserne.

Der er mange små kroge i huset, hvor det er muligt at læse en bog, hygge sig med et spil eller fordybe sig i rollelege.

 

Vi er en lille nærværende børnehave med 40 børn, 6-7 medarbejdere og en pædagogisk leder. Børnene er inddelt på 2 stuer, Vildbasserne og Krudtuglerne. 

For os er det vigtigt, at der er en god og hjertelig stemning i huset. Lige fra vi åbner, til børnehavedagen går på hæld. Udover at der er et højt fagligt niveau, skal børnene føle sig hjemme og være i trygge og gode hænder. De skal opleve at blive lyttet til, taget i mod og være en del af et fællesskab. Både med andre børn og voksne der brænder for pædagogikken.

Dagens aktiviteter

6.30

Børnehaven åbner, og børnene møder ind til forskellige aktiviteter i det ene grupperum. På den måde starter dagen stille og roligt.

7.15

Vi åbner et grupperum mere, da der er kommet flere børn nu.

8.00

Der går en voksen ud, og de børn, der vil benytte uderummet, får mulighed for det. Alt efter vejret går alle stille og roligt ud.

8.30-9.00

Der er mulighed for at spise lidt fra madpakken. Når der først er én, der går i gang, smitter det, og stort set alle benytter sig af den mulighed.

9.00-11.00

Vi arbejder målrettet med forskellige pædagogiske temaer i grupper, hvor også legen er i centrum. Der er typisk en gruppe på tur. Om fredagen laver vi mad over bål, som vi nærmest er eksperter i og som børnene elsker.

11.00-12.00

Tid til samling og efterfølgende frokost. Vi får leveret mad udefra, så alle børn spiser det samme. Frokosten har stor værdi for os rent pædagogisk og er et fantastisk læringsrum til sprog, personlig udvikling, motorik og ikke mindst social udvikling. Børnene øver sig på rigtig mange ting i dette ”rum”

12.00-14.00

Hvis der er børn, der stadig sover, er der mulighed for det. ”Sovebørnene” bliver puttet sammen, typisk mens en voksen læser for dem. Ellers er vi i uderummet, hvor der er forskellige aktiviteter.  

14.00-Lukketid

Børnene spiser deres madpakke og er i forskellige aktiviteter enten inde eller ude. Det er også i denne periode, afhentningen stille og roligt begynder.

Der bliver spillet spil, læst bøger, leget i moto, spillet fodbold, og hvad børnehavedagen ellers byder på.

I Bakkehuset har vi en frokostordning (rugbrød med forskelligt pålæg, fisk og grøntsager), mens børnene selv skal medbringe en eftermiddagsmadpakke. Børnene får også mulighed for at spise lidt fra deres madpakke om formiddagen.

Til frokost får vi mad fra Monas, som er minimum 60% økologisk. Brødet er 100% økologisk, rodfrugterne er økologiske og hentet fra lokalt gartneri. Maden bliver leveret færdiganrettet på fade.

Sådan spiser vi

Omkring kl. 11 samles vi i vores grupper og spiser i fællesskab. Vi lægger vægt på, at det er hyggeligt, at der er ro og plads til at tale sammen.

En stor del af året spiser vi ude eller på ture i og omkring skov og legepladser. Om vinteren, når det bliver for koldt for de små fingre, går vi indenfor på stuen.

Måltiderne skaber grobund for læring for børnene. Vi arbejder på at skabe gode rammer om vores måltider, hvor børnene hjælper med at dække bord og rydde af, når vi er færdige, glade og mætte.

Inden vi spiser, holder vi samling med børnene. Her drøfter vi alt muligt mellem himmel og jord, hvor børnene også fortæller, skiftes til at være ”på” og generelt se og mærke hinanden. Ellers læser vi en historie og gør os klar til spisesituationen. En dejlig stund, hvor vi beskæftiger os med sprog, selvhjulpenhed og præsentation af varieret kost og måltidskultur.

Børnene får udviklet deres praktiske kompetencer ved selv at smøre deres madder og de får udviklet deres smags- og synsoplevelser, da der både er noget for øjnene og for smagsløgene.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Et godt samarbejde

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

Se, hvordan vi samarbejder med forældre under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd og bestyrelse har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.