Børnehaven Myrhøjen er en ren børnehave normeret til 60 børnehavebørn. Vi ser os selv som fantastisk børnehave, der rummer alle børn, og vi har en personalegruppe, der formår at se alle børn. De voksne kender alle børnene og er med til at støtte og guide efter barnets behov - hele tiden med de forskellige læringsmiljøer i fokus.

Børnehaven Myrhøjen er en varm og hjertelig børnehave, hvor vi lytter, inddrager og udvikler os sammen mod et fælles mål. Huset er fyldt op med et engageret personale, som brænder for pædagogik, børnene og det gode forældresamarbejde.

Legen og barnet i centrum

I Børnehaven Myrhøjen skaber vi læringsmiljøerne ud fra børnegrupperne. Pædagogikken ændrer sig hele tiden for at se det enkelte barn. Vi arbejder ud fra den styrkede læreplan, hvor vi tilpasser alle aktiviteter, så de passer ind i de forskellige læreplanstemaer og på den måde udvikler det robuste barn.

Alle aktiviteter er opbygget omkring legen, og huset emmer af den gode leg. Hverdagen er bygget op omkring en struktur, som gør det nemt at agere som barn.

Som forælder er du vigtig for os

Vi gør meget ud af samarbejdet med dig som forælder. Dette samarbejde er det vigtigste arbejde i forhold til trivslen for det enkelte barn. Vi er åbne i dialogen om barnet bedste, aktiviteterne og hele vores praksis. Vi snakker hverdag, men afholder også de svære samtaler, hvis udfordringerne opstår.

Børnehaven Myrhøjen er en ældre børnehave med en fantastisk arkitektur og fuld af charme og godt humør.

Huset består af et stort fællesrum med indgang til tre forskellige grupperum - hver med tilhørende garderobe og toilet. De forskellige stuer er indrettet med forskelige læringsmiljøer, så der både er mulighed for musiske aktiviteter, kreative aktiviteter og de lidt mere fysiske lege.

Vi har også en kæmpe legeplads, hvor der er mange muligheder for leg og udfordringer for selv de største børn. På legepladsen har vi sandkasser, fodboldbane, motorikbane og en masse flotte grønne arealer. Omkring læringsmiljøerne er der en helt fantastisk hæk, som både kan bruges til at skærme aktiviteterne af, men også kan bruges til huler og klatrestativ.

 

Børnehaven Myrhøjen er normeret til 60 børnehavebørn og med en fast personalegruppe på otte voksne.

Børnehaven er delt op i to grupper: Anemonen og Solsikken. Derudover er børnene i løbet af dagen og ugen i aldersopdelte grupper: mindste, mellem og store. På den måde kan vi målrette det pædagogiske arbejde og aktiviteterne gennem hele dagen til det enkelte barn og gruppen.

 

DAGENS AKTIVITETER

6:30

Børnehaven åbner, og børnene møder ind i fællesrummet til forskellige små aktiviteter og får startet dagen stille og roligt.

7:30

Vi fordeler os på de to stuer, da der er kommet flere børn. På stuerne bliver der åbnet op for flere aktiviteter.

8:00

En voksen fra hver stue åbner uderummet op for de børn, der skal være ude om formiddagen.

9:00

Vi holder samling kl. 09.00-09.30. Til samling arbejder vi med forskellige temaer.

Der bliver serveret et stykke brød til at dække den værste formiddagssult. Næsten alle børn benytter sig af at få lidt at spise samt noget at drikke.

9:30

Vi arbejder målrettet med forskellige pædagogiske temaer i grupper, hvor også legen er i centrum. Vi benytter os både af de indre og ydre læringsrum.

11.00-11.45

Vi spiser frokost på stuerne. Vi får leveret mad udefra, så alle børn spiser det samme. Frokosten har stor værdi for os rent pædagogisk og er et fantastisk læringsrum til sprog, personlig udvikling, motorik og ikke mindst social udvikling. Børnene øver sig på rigtig mange ting i dette ”rum”.

12.00-14.00

Hvis der er børn, der stadig sover, er der mulighed for det. ”Sovebørnene” bliver puttet på deres egen stue. Ellers er vi i ude, hvor der er forskellige aktiviteter.  

14.00-Lukketid

Børnene spiser deres madpakke og er i forskellige aktiviteter enten inde eller ude. Det er også i denne periode, afhentningen stille og roligt begynder.

Der bliver spillet spil, læst bøger, leget i på legepladsen, spillet fodbold, og hvad børnehavedagen ellers byder på.

17.00 (fredag 16.30)

Børnehaven Myrhøjen lukker.

I Børnehaven Myrhøjen har vi en frokostordning (rugbrød med forskelligt pålæg, fisk og grøntsager), mens børnene selv skal medbringe en eftermiddagsmadpakke. Om formiddagen tilbyder vi børnene knækbrød med smør.

Til frokost får vi mad fra Monas, som er minimum 60% økologisk. Brødet er 100% økologisk, rodfrugterne er økologiske og hentet fra lokalt gartneri. Maden bliver leveret færdiganrettet på fade. 

Sådan spiser vi

Vi spiser i små grupper, hvor der er plads til at samtale, og til at vi kan være tæt på, så vi kan hjælpe til. Vi opmuntrer børnene til at være så selvhjulpne som muligt.

I børnehaven spiser vi samlet i de forskellige grupper.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Et godt samarbejde

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

Se, hvordan vi samarbejder med forældre under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd og bestyrelse har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.