Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  I Skødstrup Dagtilbud bliver du som forælder inddraget som en vigtig ressource i dit barns trivsel, læring og udvikling. Vores mål er at skabe god sammenhæng mellem hjem og institution eller dagpleje. Vi lytter til dig, vi inddrager dig altid i tiltag vedrørende dit barn, og vi deler eventuelle bekymringer med dig på et tidligt tidspunkt.

  Aula - vores fælles intranet

  Du vil kunne følge med i vores dagligdag på Aula, hvor vi deler billeder, aktivitetsplaner og generel information. Det er vigtigt, at du orienterer dig på Aula, så du er opdateret på information og beskeder fra os. Det er også her, du skal give besked om ferie, fridage og sygdom.

  Den tætte kontakt

  Det er vigtigt for os at have dig som forælder tæt på. Det betyder, at vi vægter og sætter pris på den lille daglige dialog med dig, når du henter og afleverer dit barn. Har du noget, du gerne vil vende omkring dit barn, er du altid velkommen til at lave en aftale med kontaktpædagogen, så I kan tale uforstyrret.

  Tryg opstart

  Når dit barn starter i Skødstrup Dagtilbud, får han/hun tilknyttet en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen sørger i samarbejde med dig for, at dit barn får en god og tryg indkøring. Det er også kontaktpædagogen, der fremadrettet vil tale med dig om dit barns trivsel og udvikling.

  Samtaler og overgange

  Vi holder samtale med dig om dit barn efter opstart i institutionen, samtalen vil blive afholdt efter behov. Derudover holder vi samtale med dig inden overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Om efteråret holder vi forældremøde om overgangen mellem børnehave og skole.

  En del af fællesskabet

  Hos os har inkluderende fællesskaber stor værdi. Vi har fokus på at gøre vores visuelle arbejde med struktur, organisering, positioneringer mm. tydelig for dig som forælder, så du får indblik i, at alle børn skal kunne inkluderes i fællesskabet. Vi vejleder gerne forældre i deres rolle i børnefællesskaber, som børn med særlige udfordringer også kan deltage i.

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Du er altid velkommen til at tage kontakt til dagtilbudsbestyrelsen. Du kan kontakte formanden på mail.

  Forperson

  Næstperson

  • Cecilie Wilsborg Andersen
   Børnehuset Liv 0-6 år

  Medlemmer

  • Nicoline Wegner
   Forælder, Børnehaven Myrhøjen

  • Camilla Krogsgaard
   Forælder, Børnehuset Kloden 0-6 år

  • Nanna Lenander
   Forælder, Junibakken 0-6 år

  • Vacant
   Forælder, Dagplejen Skødstrup

  • Lisbeth Guldbæk Smith
   Forælder, Engskovgård 0-6 år

  • Mette Korshøj Pedersen
   Forælder, Stationsvangen 0-6 år

  • Marie Lyngbye
   Forælder, Vuggestuen Kløvervangen

  • Anne Cecilie Faaborg Greve
   Forælder, Væksthuset 0-6 år

  • Mads Værnholt Madsen
   Personale, Væksthuset 0-6 år

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  Sidst opdateret: 5. april 2024