I Skødstrup Dagtilbud bliver du som forælder inddraget som en vigtig ressource i dit barns trivsel, læring og udvikling. Vores mål er at skabe god sammenhæng mellem hjem og institution eller dagpleje. Vi lytter til dig, vi inddrager dig altid i tiltag vedrørende dit barn, og vi deler eventuelle bekymringer med dig på et tidligt tidspunkt.

Aula - vores fælles intranet

Du vil kunne følge med i vores dagligdag på Aula, hvor vi deler billeder, aktivitetsplaner og generel information. Det er vigtigt, at du orienterer dig på Aula, så du er opdateret på information og beskeder fra os. Det er også her, du skal give besked om ferie, fridage og sygdom.

Den tætte kontakt

Det er vigtigt for os at have dig som forælder tæt på. Det betyder, at vi vægter og sætter pris på den lille daglige dialog med dig, når du henter og afleverer dit barn. Har du noget, du gerne vil vende omkring dit barn, er du altid velkommen til at lave en aftale med kontaktpædagogen, så I kan tale uforstyrret.

Tryg opstart

Når dit barn starter i Skødstrup Dagtilbud, får han/hun tilknyttet en kontaktpædagog. Kontaktpædagogen sørger i samarbejde med dig for, at dit barn får en god og tryg indkøring. Det er også kontaktpædagogen, der fremadrettet vil tale med dig om dit barns trivsel og udvikling.

Samtaler og overgange

Vi holder samtale med dig om dit barn tre måneder efter opstart i institutionen. Derudover holder vi samtale med dig inden overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Om efteråret holder vi forældremøde om overgangen mellem børnehave og skole.

En del af fællesskabet

Hos os har inkluderende fællesskaber stor værdi. Vi har fokus på at gøre vores visuelle arbejde med struktur, organisering, positioneringer mm. tydelig for dig som forælder, så du får indblik i, at alle børn skal kunne inkluderes i fællesskabet. Vi vejleder gerne forældre i deres rolle i børnefællesskaber, som børn med særlige udfordringer også kan deltage i.

 

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til dagtilbudsbestyrelsen. Du kan kontakte formanden på mail.

Formand

Næstformand

 • Nanna Lenander
  Junibakken 0-6 år

Medlemmer

 • Johanne Back Kocks
  Forælder, Børnehaven Myrhøjen

 • Camilla Krogsgaard
  Forælder, Børnehuset Kloden 0-6 år

 • Henrik Solbjerg Larsen
  Forælder, Børnehuset Liv 0-6 år

 • Maibritt Dahlgaard Søstrøm
  Forælder, Dagplejen Skødstrup

 • Lisbeth Guldbæk Smith
  Forælder, Engskovgård 0-6 år


 • Forælder, Stationsvangen 0-6 år

 • Christian Flink Petersen
  Forælder, Vuggestuen Kløvervangen

 • Michelle Nielsen
  Forælder, Væksthuset 0-6 år

 • Mads Værnholt Madsen
  Personale, Væksthuset 0-6 år

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015